Članovi

pristupnica

vrste članstva

počasni članovi

Počasni član može postati svaka fizička, kao i pravna osoba koju predloži Upravni odbor, a koja je zaslužna za promicanje filatelije, za razvitak društveno-organizirane filatelije ili ima naročite zasluge za dobrobit Kluba. Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština Kluba na temelju obrazloženog pismenog prijedloga Upravnog odbora Kluba. Počasni članovi nisu dužni plaćati članarinu, mogu sudjelovati u radu organa Kluba, ali bez prava odlučivanja, biranja i prava izbora u tijela Kluba.