Mouritsen Iva

Iva Mouritsen

Članica Kluba od 01. listopada 2017. godine

pristupnica

ukratko o članstvu

Dopisni član može postati svatko tko želi surađivati na ostvarivanju ciljeva Kluba, a koja je kao matično društvo / klub izabrala neku drugu članicu nacionalne udruge / saveza udruga, odnosno ako ne želi biti redoviti član. Odluku o primanju u dopisno članstvo donosi Upravni odbor na temelju pisanog zahtjeva (ispunjene pristupnice) kandidata. Dopisni član izjavljuje da će se pridržavati odredaba Statuta, te redovito plaćati članarinu Klubu. Dopisni članovi Kluba mogu sudjelovati u radu Kluba, imaju sva prava i obveze u Klubu, osim prava odlučivanja, biranja i prava izbora u tijela Kluba.